IMG_2364.JPG

MASSETRANSPORT

Massetransport er en naturlig del av vår hverdag. vi masseutskifter alle våre nyanlegg. vi kjører varer som pukk, grus, jord, bark, fallsand, kompostjord. trenger du masser er det bare å ta kontakt. 

Ta kontakt for en gratis befaring

Raset 15, 3735 Skien

950 07 282