20160912_103134.jpg

STØTTEMUR

En støttemur kan gi bedre utnyttelse av arealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidra til å gi uteområdet et flott utseende.

Ta kontakt for en gratis befaring

Raset 15, 3735 Skien

950 07 282