top of page
20160912_103134.jpg

STØTTEMUR

En støttemur kan gi bedre utnyttelse av arealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende terreng og bidra til å gi uteområdet et flott utseende.

bottom of page