20200213_131646514_iOS_edited.jpg

ADK1 RØRLEGGER

Som sertifisert ADK1 rørlegger tilbyr vi følgende: 

- Utføre praktisk rørlegging i grøfter

- Foreta koplinger til eksisterende ledninger

-Kjenner til sikkerhets- og miljøkrav for arbeid i grøfter og kummer 

- Foreta prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg

- Foreta enkle nivellement og kontrollfunksjoner

- Kjenne til kvalitetssikring av VA-ledninger og bruk av sjekklister og kontrollskjemaer

- Foreta prosjektering og ledelse av mindre anlegg bygd etter prinsippet grunne ledninger

Ta kontakt for en gratis befaring

Raset 15, 3735 Skien

950 07 282